Реєстратура (061) ‎286-21-12

Відділення інтенсивної терапії

Семенова Тетяна Олександрівна

Семенова Тетяна Олександрівна

Завідувач відділення інтенсивної терапії, лікар-анестезіолог Вищої категорії
Запорізький обласний клініко-онкологічний диспансер (ЗОКОД) спеціалізується на профілактиці, діагностуванні, лікуванні захворювань онкологічної групи та науковій роботі в області онкології. Велика кількість хворих, щорічно проходить лікування в палатах відділення інтенсивної терапії після виконаних оперативних втручань. Відділення обладнано найсучаснішими наркозно-дихальними апаратами, включаючи закордонні; моніторним обладнанням (кардіохірургічні монітори, пульсоксіметри, дефібрилятори); обладнанням для проведення інтенсивної терапії (інфузомати, апарати для плазмоферезу і УФО).

Контактні дані відділення

(0612) 96-58-52

У відділенні інтенсивної терапії ведеться ряд наукових досліджень, пов’язаних з післяопераційним знеболюванням без наркотичних анальгетиків; широким застосуванням продовженої епідуральної анестезії, з використанням новітніх препаратів для ентерального і парентерального харчування; удосконалених способів детоксикації (плазмаферез); імуномодуляції (УФ – опромінення крові); методів гіпербаричної оксигенації.

Всі співробітники відділення регулярно приймають участь і виступають з доповідями на різного рівня науково-практичних конференціях, в тому числі і закордонних. Постійно проходять переатестаційні і тематичні курси підвищення кваліфікації.

Лікарі відділення інтенсивної терапії

Корогод Сергій Миколайович

Лікар-анастезіолог Вищої категорії

Прокоф'єва Тетяна Петрівна

Лікар-анастезіолог Вищої категорії

Завгородній Олександр Олександрович

Лікар-анастезіолог І категорії

Буров Борис Володимирович

Лікар-анастезіолог, Спеціаліст

Станкевич Артем Сергійович

Лікар-анастезіолог, Спеціаліст